Varistori od cinkovog oksida

  • Zinc Oxide Varistor

    Varistor cinkovog oksida

    Varistor za metalni oksid / varnik za cinkov oksid je nelinearni otpornik koji se koristi kao poluvodički elektronski keramički element koji se uglavnom sastoji od cinkovog oksida. Zove se varistor ili mentalni oksidni varistor (MOV), baš kao što je osjetljiv na promjenu napona. Tijelo varistora je matrična struktura sastavljena od čestica cinkovog oksida. Granice zrna između čestica slične su električnim karakteristikama dvosmjernih PN spojeva. Kada je napon nizak, ove granice zrna su u stanju visoke impedancije, a kada je napon visok, one će biti u stanju proboja, što je vrsta nelinearnog uređaja.